ข่าวสารและความรู้

5 สายงานยอดฮิตสำหรับเด็กจบใหม่|อัปเดตปี 2561

5 สายงานยอดฮิตสำหรับเด็กจบใหม่|อัปเดตปี 2561

เด็กจบใหม่หลายคนอาจจะกังวลในการหางาน เพราะส่วนใหญ่องค์กรหรือบริษัทจะรับแต่พนักงานที่มีประสบการณ์ 
ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษามากนัก แต่ก็อย่าเพิ่งย่อท้อเพราะก็ยังมีอีกหลายองค์กรเช่นกันที่ยินดีอ้าแขนรับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน

5 สายงานยอดฮิตสำหรับเด็กจบใหม่
วันนี้เว็บไซต์จ๊อบลีสดอทคอม (Jobslis.com) 
เว็บไซต์หางานยอดฮิตที่เด็กจบใหม่ใช้เป็นเครื่องมือในการสมัครงาน จะพาไปดูข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – กรกฎาคม 2561 
พบว่ามีงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 อัตราต่อเดือน โดยมีประเภทงานที่เปิดรับมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ 5 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ
จำนวน 866 อัตรา คิดเป็น 5.77 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่

ฝ่ายผลิต/โรงงาน ช่วงเงินเดือนระหว่าง 16,000 – 20,000 บาท
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA/QC/QM) ช่วงเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมจะได้เงินเดือนสูงขึ้นถึง 25,000 บาท

อันดับ 4 งานด้านเทคนิค
จำนวน 951 อัตรา คิดเป็น 6.34 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่

ช่างเทคนิค ช่วงเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 20,000 บาท แต่ถ้ามีทักษะเฉพาะทาง เช่น สามารถซ่อมแผงวงจรได้ หรือมีพื้นฐานการติดตั้งลิฟท์ เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 20,000 – 25,000 บาท
ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท

อันดับ 3 งานธุรการ/จัดซื้อ
จำนวน 975 อัตรา คิดเป็น 6.50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่

ธุรการทั่วไป ช่วงเงินเดือนระหว่าง 12,000 – 15,000 บาท
ประสานงานขาย ช่วงเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 18,000 บาท

อันดับ 2 งานบริการลูกค้า
จำนวน 1,804 อัตรา คิดเป็น 12.03 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่

Call Center ช่วงเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น มีผลสอบ Toeic 600 ขึ้นไป หรือผลวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาจีน เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 18,000 – 25,000 บาท
พนักงานต้อนรับ ช่วงเงินเดือนระหว่าง 14,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าได้ทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ (TOPIK 3 ขึ้นไป) เงินเดือนจะสูงขึ้นถึง 35,000 บาท

อันดับ 1 งานขาย
จำนวน 3,972 อัตรา คิดเป็น 26.47 เปอร์เซ็นต์ โดยมีประเภทงานย่อยที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่

Sales/AE ช่วงเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท
Telesales ช่วงเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท