ข่าวสารและความรู้

เทคนิคการหางาน สมัครงาน

เทคนิคการหางาน สมัครงาน

 

เทคนิคการหางาน สมัครงาน

 

เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ มักจะรับคนที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงาน มากกว่าจะรับนักศึกษาใหม่ที่ขาดประสบการณ์ ดังนั้น สิ่งที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่ควรทำ เมื่อจะไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณารับเข้าทำงาน มีข้อควรจำ ดังนี้

 

• ในวันที่ไปสมัครงานไม่ควรแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา แต่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของคนทำงานเพื่อให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ และ ดูน่าเชื่อถือ

• ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เพื่อให้นายจ้างรู้ว่าเรามีความรอบคอบ แม้ในเรื่องที่เล็กน้อย

• ควรนำเอกสารการสมัครงาน เช่น รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านไปให้พร้อม ควรเตรียมจัดเป็นชุดไว้เลย เพื่อความสะดวกในการหยิบ

• ควรมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานพื้นฐานเช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องแฟกซ์ ก่อนไปสมัครงาน อุปกรณ์พวกนี้ใช้ไม่ยาก เราอาจขอเรียนรู้จากบริษัทที่ถ่ายเอกสาร แค่ดูๆ และ ถามเพื่อให้ทราบบ้าง ไม่จำเป็นต้องใช้คล่อง เพียงแต่ให้รู้บ้าง ก็นับว่าเราได้เปรียบในเรื่องนี้แล้ว

• ทำตัวให้ผู้ว่าจ้างเห็นถึงความมุ่งมั่น และ ความมั่นใจ ว่าเราต้องการเข้ามาทำงานกับบริษัทนี้ เป็นอย่างมาก ไม่มีใครอยากได้พนักงานที่เรื่อยเฉื่อย หรือ ไม่แสดงความกระตือรือร้น เพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้งาน ก็อย่าแสดงอาการไม่สนใจ หรือ เฉยเมยจนเกินไป

• อย่าทำตัวให้มีปัญหาในเรื่องเงื่อนไขต่างๆ เช่น มีข้อต่อรองในเรื่อง เงินเดือน วันหยุด หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน การทำงานล่วงเวลา รวมถึงการเดินทาง เพราะเรายังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้นจึงไม่ควรมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้กับบริษัท เพราะ ทางที่ดีเราควรหาความรู้ตั่งแต่ก่อนมาสัมภาษณ์ ถ้าเราไม่สะดวกในเรื่องใด เราก็ควรไม่รับนัดสัมภาษณ์ตั่งแต่แรก เพื่อเป็นการไม่ทำให้บริษัทเขาเสียเวลาในการสัมภาษณ์เราด้วย เป็นต้น

• ฝึกอ่านคำศัพท์ที่ต้องใช้ในการสมัครงานให้คล่อง เพื่อให้เราสามารถกรอกใบสมัครงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้ และ จุดนี้อาจทำให้นายจ้างเห็นว่า เรามีความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครได้นั่นเอง ดังนั้นหากเรารู้ตัว่าจุดด้อยของเรา คือไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะหาจุดเด่นอื่นที่สำคัญต่อการสมัครงานมารองรับ เพื่อให้บริษัทยอมรับเราเข้าทำงาน

การเข้าไปสัมภาษณ์งานของมือใหม่ส่วนใหญ่ ไม่ตื่นตกใจ จนทำอะไรไม่ถูก ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่รู้จักประเด็นที่ตัวเองต้องการนำเสนอ ทำให้เวลาถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามไม่ตรงประเด็น หรือ ตอบคำถามแบบไม่ถูกคำถาม

ดังนั้น ผู้หางานมือใหม่ ควรฝึกทดสอบการถามตอบ จากผู้เชี่ยวชาญ หรือ จากเพื่อนที่ไว้ใจได้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม และ พยายามตั้งสติให้ดี ในการตอบ อย่าเข้าไปสัมภาษณ์เพียงเพื่อให้เราได้สัมภาษณ์ ทุกการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์มือใหม่ต้องทำการบ้านมาให้ดี หาข้อมูลบริษัท และ ตำแหน่งงานว่าง เหตุใดบริษัทนี้จึงน่าสนใจ มีจุดใดที่เราอยากทำงาน และ แสดงความกระตือรือร้นให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่า เราต้องการทำงานที่นี้ มากกว่าจะให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่า เราก็แค่เด็กจบใหม่ ทำงานที่ไหนก็ได้ หรือ อาการแสดงความไม่ยี่หระ หรือ ไม่สนใจในตำแหน่งงาน หรือ ในตัวบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์