JOB UPDATE พบ 3868 ตำแหน่ง

 • 1. Technician

  1. Support Engineer to trial and test run new tooling /part. 2. Analysis production line defect and support mass production line. 3. Analysis and Confirm customer claim. 4. Follow up and sumarize data.

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121145813.JPG
  Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
  21/03/2562
 • 2. ISO Officer / QA Officer [Pathumthani Plant]

  ISO officer / QA officer Working Location : Bangkadi Plant, Pathum Thani Working Condition : 5 days a week work (Mon-Fri: 08.00 - 17.30) Responsibility: •Operate & manage factory standard system. Ensure all aspect of factory standard system. •Response customer requirement . •Prepare and submit report for customer. •Conduct survey, analysis and report of customer satisfaction. •Prepare and support customer audit.

  ปทุมธานี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121145813.JPG
  Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
  21/03/2562
 • 3. Production Supervisor

  Lead and manage production team for production KPI achievement, manage line and supervisor team for production run smooth. Create new solution to develop factory production line and production team including of line development as well.

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121145813.JPG
  Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
  21/03/2562
 • 4. Software Design Engineer / Senior Engineer

  Product Design Main responsible for Design car audio products such as Printed Circuit Board, Mechanical function or Software functions and reliability test.

  ชลบุรี เงินเดือน ตามตกลง
  2019121145813.JPG
  Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
  21/03/2562
 • 5. เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruitment-งานสรรหาว่าจ้าง)

  -ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างบุคลากรอัตรากำลังที่ได้รับผิดชอบ -คิดหาช่องทางสำหรับการสรรหาให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน -อัพเดทหน้าที่งานและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่งงานของบริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะงาน -พิจารณาคุณสมบัติในใบสมัครและทำการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เบื้องต้น -ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง -ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดรับพนักงานเป็นไปได้ด้วยดี -ต้อนรับและจัดทดสอบผู้สมัคร รวมถึงอำนวยความสะดวกผู้สมัครที่มีมาสัมภาษณ์งาน -สรุปข้อมูลการสรรหาว่าจ้างประจำเดือนและรายงานความคืบหน้าสม่ำเสมอ -ดูแลและประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มงานของพนักงานใหม่ -และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  2019121145215.PNG
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  21/03/2562
 • 6. ผู้จัดการอาคารฝึกหัด

  เรียนรู้งานด้านระบบอาคารชุดทั้งหมด

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121145215.PNG
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  21/03/2562
 • 7. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  ให้การบริการกับลูกค้าที่มาดูโครงการ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  2019121145215.PNG
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  21/03/2562
 • 8. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

  1.ควบคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน 3.วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานช่าง 4.รายงานเหตุการณ์ต่างๆต่อผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการ 5.ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร 7.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121145215.PNG
  บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  21/03/2562
 • 9. วิศวกรสนาม (โครงการ)

  - วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - จัดหาและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการทำงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121144917.PNG
  บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  21/03/2562
 • 10. วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)

  - ประสานงานกับหน้างาน QA/QC และฝ่ายแบบเพื่อ Tracking Progress ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule - ติดตามความคืบหน้าโครงการ Actual Progress เทียบกับ Baseline Schedule ทุกรายสัปดาห์ และรายเดือน - จัดเก็บ Monthly, Weekly Report และรูปถ่ายความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ - เก็บข้อมูลอัตราการทำงาน ในงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม - ติดตามปัญหา สาเหตุ ของความล่าช้าของงาน เพื่อเร่งรัดงาน และเตรียมการเพื่อขอขยายเวลาในโครงการ

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121144917.PNG
  บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  21/03/2562
 • 11. วิศวกรโครงการโยธา (Project Engineer)

  - ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร, โรงงาน, สำนักงาน - จัดการ/ ควบคุม/ ตรวจสอบ/ วางแผนงานหน้างานให้เป็นไปตามแผน, Spec - ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงาน และเสร็จทันตามกำหนดของแผนงานโครงการ - ดูและและส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121144917.PNG
  บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  21/03/2562
 • 12. โฟร์แมนก่อสร้าง

  - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา , ควบคุมวัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด - ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121144917.PNG
  บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  21/03/2562
 • 13. ช่างไฟฟ้า

  - เดินระบบไฟฟ้าในภายในโรงงาน - สามารถซ่อมไฟฟ้าระบบโรงาน เครื่องจักรได้ - และงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในโครงการที่เกี่ยวข้อง

  ชลบุรี เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121144917.PNG
  บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
  21/03/2562
 • 14. Promotion Team Supervisor

  - จัดกิจกรรมการขายต่างๆ ในบริเวณห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ และปริมณทล - ดูแลภาพรวมการทำกิจกรรม ทั้งหมด - ควบคุม ดูแลพนักงาน PC รวมถึงการจัดหาพนักงาน PC - ติดต่อประสานงานกับห้างฯ

  กรุงเทพฯ เงินเดือน ตามตกลง
  2019121144452.PNG
  บริษัท ไดโช (ประเทศไทย) จำกัด
  21/03/2562
 • 15. Production supervisor

  1. ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดโดยคำนึงถึงมาตรฐานต่างๆของบริษัท 2. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน 3. ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  สมุทรสาคร เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  2019121144452.PNG
  บริษัท ไดโช (ประเทศไทย) จำกัด
  21/03/2562
 • Previous 1 2 3 4 5  ... Next