งานใหม่สัปดาห์นี้

การบริหารคนรุ่นใหม่
8/25/2018 2:19:32 PM

การบริหารคนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ ต้องได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคลหลายกลุ่ม

img
By Jobslis
คู่มือการใช้งานสำหรับนายจ้าง
10/3/2018 11:45:23 PM

คู่มือการใช้งานสำหรับนายจ้าง

เพื่อโอกาสในการได้คนเร็วขึ้น นายจ้างควรอ่านและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

img
By Jobslis
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สมัครงาน
10/3/2018 11:24:53 PM

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สมัครงาน

เพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน ผู้สมัครควรอ่านและกรอกข้อมูลตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

img
By Jobslis